Ουροστομία - Νεφροστομία

Σε περιπτώσεις που η ουροδόχος κύστη ή/και οι ουρητήρες πρέπει να τεθούν εκτός της οδού παροχέτευσης των ούρων, χρησιμοποιείται η χειρουργική μέθοδος της ουροστομίας ή της νεφροστομίας.

Στην περίπτωση της ουροστομίας οι ουρητήρες ενώνονται με ένα κομμάτι εντέρου, που αφαιρείται συνήθως από τον ειλεό, και το οποίο οδηγείται σε στόμιο στην επιφάνεια της κοιλιάς από όπου αποβάλλονται τα ούρα.

Στην νεφροστομία τοποθετείται ένας καθετήρας στον νεφρό. Ο καθετήρας εισέρχεται από ένα στόμιο στην επιφάνεια της κοιλιάς, και από την έξοδό του, που βρίσκεται εκτός του σώματος, αποβάλλονται τα ούρα.

Και στις δύο περιπτώσεις τα ούρα συλλέγονται σε ειδικό σάκο ο οποίος τοποθετείται στο στόμιο της κοιλιάς.

Άρθρα σχετικά με ουροστομία και νεφροστομία