Ποιοι είμαστε

Ο Σύλλογος Ατόμων με Στομία Ελλάδας ιδρύθηκε το 2021 από τα μέλη της διαδικτυακής ομάδας «Ζώντας με στομία». Τα μέλη της ομάδας μη έχοντας την εκπροσώπηση ενός θεσμικού οργάνου, και αντιλαμβανόμενα την ανάγκη αλλά και την αναγκαιότητα για νόμιμη θεσμική εκπροσώπησή τους, αποφάσισαν μετά από πολλές συζητήσεις την ίδρυση αυτού του Συλλόγου.

 

Ostomy Society Of Greece

Οι σκοποί του Συλλόγου μας είναι:

 1. Η δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων με στομία για την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους.
 2. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των ατόμων με στομία, η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών του.
 3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την βελτίωση της οικονομικής και ψυχολογικής κατάστασης των ατόμων με στομία, και η, με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, έκτακτη οικονομική βοήθεια ασθενών
 4. Η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού.
 5. Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση και κατεύθυνση των ατόμων με στομία σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία καθώς και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.
 6. Η συνεργασία του Συλλόγου με Νοσοκομεία, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σωματεία και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους.
 7. Η έκδοση εντύπων ενημερωτικών και σχετικών με την φυσική και ψυχολογική υγεία των ατόμων με στομία και των οικείων τους.
 8. Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος θα επιδιώξει να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αντιστοίχων συλλόγων ή να συμμετάσχει ως Ιδρυτικό μέλος στην ίδρυση ανάλογης Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Σύλλογος για την επίτευξη των σκοπών του, αφού καταγράψει τις υπάρχουσες ανάγκες και ελλείψεις, αναπτύσσει τις δραστηριότητές του γύρω από τους εξής άξονες δράσης:

 1. Πρόγραμμα δημιουργίας ομάδων Εθελοντών Προνοιακού Έργου.
 2. Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι, προνοιακού χαρακτήρα καθώς και Πρόγραμμα Φροντίδας και νοσηλείας στο Σπίτι με την δημιουργία «Ομάδων Φροντίδας και Νοσηλείας στο Σπίτι» για τους ασθενείς με στομία σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και τα αρμόδια Υπουργεία.
 3. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ένταξης και Επανένταξης των ασθενών με στομία. Διασύνδεση και ανάπτυξη προγραμμάτων με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υγείας, Απασχόλησης, Παιδείας καθώς και τον Ο.Α.Ε.Δ., τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και Συνδικαλιστικούς Φορείς.
 4. Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με Ιατρούς, Ειδικούς Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους κ.ά.
 5. Δημιουργία διαδικτυακής θεματικής βιβλιοθήκης
 6. Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής που θα αποτελείται από επιστήμονες ειδικοτήτων που υπηρετούν ολιστικά την προσωπικότητα του ασθενούς με στομία, Ιατρούς, Ειδικούς Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους κ.ά.